Conceptions @ Orbita

February 15, 2010

26.02.2010: CONCEPTIONS #1. Mūsdienu dzīvās mūzikas festivāls Andrejsalā!

Mūsdienu muzikālā kultūra mudž no iespējamo stilu un virzienu pārpilnības. Ērā, kad portatīvais dators spēj aizstāt veselu orķestri, īpašu vērtību iegūst mūziķi, kas spēj radīt modernu un aktuālu dzīvo mūziku. Viņu koncertos notiek emocionāla mijiedarbība starp publiku un mūziķiem.

Mākslinieciskā darbnīca „Orbīta” veido jaunu tradīciju – mūsdienu dzīvās mūzikas festivālu „CONCEPTIONS #1”, kura eklektiku rada nu-jazz, easy-listening, drum`n`base, acid-jazz, nu-swing, electronic, disco un electro-funk noskaņas. Šogad pasākuma galvenā tēma ir tieši latviešu kolektīvi. Savas stila un skaņu koncepcijas piedāvās tādas autoritatīvas grupas, kā “The Briefing”, “Dandelion Wine”, “Beat-Retro-Scratch”, kā arī nesen izveidotas, bet jau daudzsološas grupas “Sun Quay”, “Riga Metro”, “Zara.za” un “JJ Project”. Mūziķus atbalstīs DJ Funkstrot, VJ Astrowind un VJ Pleshkan.

Festivāls norisināsies 26. Februārī 19:00 Andrejsalā, „Orbītā” (Andrejostas 4, korpuss № 15). Ieeja par ziedojumiem: 5 Ls (3 Ls ar flajeri).

Informācija un flajers: www.andrejsala.lv

The Briefeng – http://www.draugiem.lv/music/artist/?id=3206

Dandelion Wine – http://www.draugiem.lv/dandelionwine

Sun Quay – http://www.draugiem.lv/sunquay

Riga Metro – http://www.draugiem.lv/rigametro

Beat Retro Scratch – http://www.draugiem.lv/beatretroscratch

ЧИТАТЬ НА РУССКОМ ;>

26.02.2010: CONCEPTIONS #1. Фестиваль современной живой музыки на Андрейсале!

Современная музыкальная  культура пестрит изобилием всевозможных стилей и направлений. В эпоху, когда  портативный компьютер может  заменить собой целый оркестр, особую ценность представляют музыканты, способные создавать модную и актуальную музыку живьём. На их концертах происходит эмоциональное взаимодействие между публикой и музыкантами.

Творческая мастерская «ОРБИТА» зарождает новую традицию – проводит первый фестиваль современной живой музыки “CONCEPTIONS #1”, эклектику которого создают сочетания стилей: nu-jazz, easy-listening, drum`n`base, acid-jazz, nu-swing, electronic, disco, electro-funk, исполняемые вживую. В этом году темой фестиваля станет обзор именно латвийских коллективов. Свои концепции стиля и звука представят такие авторитетные коллективы как “The Briefing”, “Dandelion Wine”, “Beat-Retro-Scratch”, так и недавно созданные, но многообещающие группы , “Riga Metro”, “Zara.za” и “JJ Project”. Так же свой сет в стиле nu-swing сыграет DJ Funkstrot.

Фестиваль состоится 26 феврвля в 19:00 на Андрейсале в «Орбите» (Андрейостас 4, корпус № 15). Вход за пожертвования: 5 Ls (3 Ls с флаером).

Информация и  флаер на сайте: www.andrejsala.lv

The Briefeng – http://www.draugiem.lv/music/artist/?id=3206

Dandelion Wine – http://www.draugiem.lv/dandelionwine

Sun Quay – http://www.draugiem.lv/sunquay

Riga Metro – http://www.draugiem.lv/rigametro

Beat Retro Scratch – http://www.draugiem.lv/beatretroscratch

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: